Gemeente graft de rijp plastic zakken

  • Abonneren
  • Aandeel

De meegezonden brieven alleen digitaal geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, die het gewoon vinden om iets te doen voor hun omgeving. Pielage, ev E.

Kiran Schotten, zv M. De inzamelcontainers voor kleding, papier en glas aan de Bellesloot nabij voormalig politiebureau worden dinsdag 8 juni verplaatst naar het parkeerterrein bij voetbalvereniging SV De Rijp.

Wouda Technisch Install. Samen maken wij er een groot feest van. Brandweer Alarmnummer: Bij niet spoedeisende gevallen: tel. Het energielabel voor woningen is hierop het antwoord.

Go explore. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van Intrekking oude uitvoeringsbesluiten a. Zie voor meer informatie www. Toegetreden tot de groep is Hans Bethlehem. Stichting Polderhart heeft sinds vorige week een nieuwe website: www.

Beeld en tekst: Helmut de Voer. Nederland scoort met de Keurslager!
  • Grof huishoudelijk afval: alles wat zich niet aard- en nagelvast in en om een woning bevindt en te groot en te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijke restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.
  • Lengte: 6,5 Km.

Afval en Milieu

Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis altijd gesloten. Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. In zijn wij druk geweest met de voorbereidingen voor een nieuw loket Burgerzaken en de invoering van andere openingstijden. Beeld en tekst: Helmut de Voer. Zelf ben ik ooit begonnen als psychiatrisch verpleegkundige en.

Aangifte doen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en het aantal meldingen in Kom dan naar de open dag, de kofferbakmarkten van Stompetoren inmiddels befaamd om haar gezelligheid en ruime opzet. De Uitkomst dus. W in Wognum. Oudejans M.

Product informatie

Bijlage 42   UBOC Voor openingstijden en meer info: www. Joep Smit Herinrichting Bellesloot In is er flink gewerkt aan het rioleringsnetwerk onder de Bellesloot.

De pakketjes met plastic zakken. Zaterdag 12 juni jl! Toegang is vrij. Van de 37 bezwaarschriften werden er 15 ongegrond verklaardde overige bezwaarschriften waren niet-ontvankelijk of werden ingetrokken.

De Uitkomst week 24   Published on Jun 14. In gemeente graft de rijp plastic zakken kadernota die 29 juni in de gemeenteraad zal worden besproken gaan we uit van een zelfde percentage waar ook de buren Alkmaar en Graft de Rijp rekening mee houden.

Plastic zakken

De keuze voor deze inrichting is in overleg tussen bewoners en de gemeente tot stand gekomen. Maatregelen op gebied van isolatie, glaskwaliteit, installaties en bouwmaterialen zijn weergegeven in de niveaus brons, zilver en goud. De toegang aan de Noordervaart is natuurlijk gratis. Voor het laatste heb ik nog niks kunnen vinden op het worldwideweb, mij doet het denken aan Coronation Street van de serie van vroeger.

Kerk West-Graftdijk Er wonen aardige open mensen op een stevige ondergrond, een harde kleilaag. Tijdens deze twaalfdaagse opleiding leer je energie te lezen bij anderen.

Neem en kijkje op www. Men verwacht in de toekomst een verbod op verbrandingsmotoren in de stadscentra. Schouten en K. De inzameling van verduurzaamd hout dient plaats te vinden:.

Inwoners Graft-De Rijp wennen aan Omgekeerd Inzamelen

Op woensdag 9 juni was het feest in West-Graftdijk, Wallie 87 en Willem 88 van der Hoff waren 65 jaar getrouwd. De Witte Ezel, nee, het was immers mijn allereerste plek waar ik onderwijs genoot, juf Henny en juf Afra waren de godinnen van het dorp, althans van mijn dorp.

De inzameling van textiel dient plaats te vinden: a. Maar ik denk dat ze dan te kortzichtig zijn.

De volgende uitzonderingen hierop zijn mogelijk gedurende de periode dat de uitzondering van toepassing is:. De afdeling stuurt hierop door vooraf goede informatie te verstrekken over de aan te leveren gegevens! Aangifte doen.